Az első nijama – tisztaság

Saucsa – tisztaság

 „Az elmének két állapota létezik: tiszta vagy tisztátalan. Tisztátalanná a vágyak teszik, tiszta akkor, amikor vágyak nélküli.”

(Maitrájaníja-upanisad)

Óceán

Nijama

A nyolcfokú jóga létre második lépcsője a nijama. A szótárban számtalan jelentése szerepel többe között önként vállalt vallási kötelezettség, kis fogadalom, nem kötelező érvényű előírás. Fordítják „vissza nem tartott”-nak, „meg nem tagadás, betartás”-nak is. Összességében a benső fegyelem, az önfegyelem szabályait fekteti le.

Funkcionális tisztaság

A tisztaság a jóga spirituális útjának kulcs eleme. „A jóga filozófiája szerint az egész világegyetem, mind a látható, mind a láthatatlan, az isteni tudattól áthatott isteni élet megnyilvánulása.” (Taimni) Ezért a megvalósított bölcs számára isteni teremtettségénél fogva az egész anyagi univerzum önmagában tiszta és szent. Ebből következik, hogy a tisztaság és tisztátalanság fogalma relatív.

A jóga hagyományának szemszögéből nézve valami akkor számít tisztának, ha fizikai testünket vagy érzelmeinket, gondolatainkat és más szellemi képességeinket segíti abban, hogy azon a fejlődési fokon, ahol éppen állnak, az isteni élet eszközéül szolgáljanak. Tisztátalan mindaz, amely az isteni akarat érvényesülését és kibontakozását akadályozza. A tisztaság mindazon elemek és működések eltávolítását jelenti, amelyek a fizikai testet, illetve a finom fizikai érzékszerveket (pl. elme, értelem) megfelelő működésükben korlátozzák és a tekintetbe vett cél elérésében akadályozzák a jógit. A jógi célja pedig a tiszta Önvalóval való összekapcsolódás, így igyekszik minden olyan tényezőtől megszabadulni, amely ebben a törekvésében hátráltatja.

 A hagyomány külső és belső tisztaságot különböztet meg:

    • Külső tisztaság – tisztálkodással és megfelelő étrenddel érhető el
    • Belső tisztaság (mentális tisztaság) – koncentráció vagy a meditáció módszerével érhető el

Végső, legmagasabb rendű állapotában a személyiség olyan tisztává válik, hogy az Önvaló fényét torzítás nélkül képes visszatükrözni.

Külső tisztaság – a test tisztasága

Külsőleg mosakodással belsőleg pedig ászanákkal és pránájámával tisztítható meg.

Ászanák: jó erőnlétet biztosít, a gondatlanságból, túlzásokból felhalmozódott méreganyagokat, szennyeződéseket eltávolítja.

Pránájáma: tisztítja, átszellőzteti a tüdőt, oxigénnel telíti a vért, tisztítja az idegrendszert.

A test tisztasága már pusztán a ránk gyakorolt lélektani hatása miatt is fontos. A mosdás nemcsak a fizikai, hanem a lelki megtisztulásra is emlékeztet. Ugyanilyen megfontolásból érdemes a jóga gyakorlásához világos színű ruhákat választani, lehetőleg fehéret, amely a fizikai és lelkit tisztaságot szimbolizálja. A test belső szerveit körültekintő táplálkozással lehet tisztítani és erősíteni.

Táplálkozás: a testet viszonylag könnyű tisztítani úgy, hogy a megfelelő minőségű étellel és itallal látjuk el. Az ind hagyomány szerint az ételek három csoportba sorolhatóak:

    1. tamaszikus – tudatlanság, tompaság minősége
    2. radzsaszikus – szenvedély minősége
    3. szattvikus – jóság, tisztaság minősége

Értelemszerűen, ha a jógi tiszta és kifinomult testet kíván felépíteni, csak a jóság minőségébe tartozó ételek támogatottak.

A táplálékot a korábban említettek miatt is az Abszolút egyfajta megnyilvánulásának tekinthetjük (pl. a táplálék az élet fenntartója). Az az étel, amelyet ennek tudatában fogyasztanak el maga is tisztává válik. A vegetárius táplálkozás személyes döntés kérdése. A hús, szesz és a modern étrend járulékos tartozékai azonban kétségtelenül alkalmatlanná teszik a testet a jóga életelvei szerinti életvezetésre. Így aki komolyan akar jógát gyakorolni, idővel a vegetárius táplálkozásra kell áttérnie, hogy figyelmét összpontosítani tudja, és mentálisan fejlődhessen.

Az elfogyasztott étel és az étel elfogyasztásának módja jellemformáló erő.

Rituális tisztálkodás után

 Belső tisztaság – az elme tisztasága

A gondolatok és érzelmek tisztítására már kifinomultabb módszereket ajánlott alkalmazni. A napi szinten megszokott és felbukkanó érzelmi és gondolati impulzusokat kitartóan és állandó gyakorlással tisztább hangoltságú érzelmekkel és gondolatokkal kell helyettesíteni.

A testhez hasonlóan az elmét is lehet tisztítani és erősíteni megfelelő mentális „diétával”. Tudatosan kell megválasztanunk olvasmányainkat (illetve mindazt, amit elménkbe „beviszünk”) és társaságunkat. A legfontosabb a helyes magatartás, egyfajta józan éberség kifejlesztése: így bármi, amivel találkozunk a javunkat szolgálja. Ez az éberség azonban rendkívül ritka és nehéz fenntartani, ezért a folyamat kezdetén mindenképpen ajánlatos az óvatosság. Milyen veszélyt rejt magában a pletyka vagy pl. a digitális látványvilág? A „könnyű” szórakozások, népszerű divatmagazinok, újságok, romantikus filmek, szappanoperák vagy regények stb. könnyen álmodozásba sodornak, amely elszakítanak nemcsak a spirituális, de a tapasztalati valóságtól is, és bizonyosfajta tompa közönyt alakítanak ki a tények iránt.

A belső tisztaság során fontos, hogy az elme mentessé váljon a zavaró érzelmektől (gyűlölet, harag, vágyak és szenvedélyek, káprázat, hiúság és gőg). Az elme szennyezettségeit a bhakti (odaadás) törli el.

Ezzel összefügg az értelem (buddhi) megtisztítása a tisztátalan gondolatoktól, amelyben a szvádhjája (önmagunk képzése) segít. A belső megtisztulás örömmel és jó kisugárzással jár.

Ha az elme tiszta, akkor már könnyű egy pontra irányítani. Ezzel az összpontosítással pedig az érzékek urává válhat a törekvő.

 A tisztaság gyümölcse

 “A belső és külső tisztaság megszilárdulásával kiábrándul saját testéből, akárcsak a másokkal való érintkezésből. (2.40) Ezzel együtt megjelenik a szattva megtisztulása, az elme derűje, az egyhegyűség, az érzékszervek meghódítása és az alkalmasság az Önvaló felismerésére.” (2.41.)

(Szvámí Vivékánanda: A jóga aforizmák magyarázata – Ford.: Malik Tóth István)

Amikor létrejön a külső és belső megtisztulás, akkor a jógi megszabadul a hamis test-képzettől (az „én a test vagyok” gondolattól). A közömbösség a test iránt kioltja a vágyat, magával hozza a tiszta tudatot is, és ezzel együtt a megismerhető világ feltárul a törekvő szeme előtt.

Idős asszony Prajágból

A saucsa gyakorlása által egyre inkább a jóság anyagi minősége válik uralkodóvá. Ez pedig magával hozza az elme összeszedettségét és természetes derűjét.

A fizikai test tisztaságának eredménye, hogy érzékenyebbé válunk, így pl. illatokat és hangokat finomabban érzékeljük, de valójában a tapasztalati világ jelenségeit elkezdjük a maguk valójában látni. Ez még azonban a test egyszerű, felületes tisztaságával jár. Mélyebb tisztaságot eredményez a szintén a nijamákhoz tartozó tapasz – vezeklés.

A belső vagy mentális tisztaság eredménye, hogy a tudatlanság és a szenvedély kötőerőinek hatása arányosan csökken az elmében, és a jóság minőségének hatása kezd érvényesülni. Mindez pedig egy belső kiegyensúlyozottságot eredményez.

A gyakorlóban fokozatosan felépül a jóindulat, lelki béke és nyugalom, amelyek elűzik a lelki gyötrődést, a kedvetlenséget, bánatot és kétségbeesést. A jóindulatot elért ember nem mások hibáival foglalkozik, hanem észreveszi az emberekben az erényt. Ha pedig tudja másokban tisztelni az erényt, saját maga tiszteletét is megtanulja, amely segít leküzdeni a saját belső nehézségeit és bánkódásait.

Gyakorlás

Első két hét (január 22. – február 4.)

A szemináriumban résztvevőknek két hétig a tisztaság önfegyelmező erejét kell gyakorolniuk a saját életükben.

Feladatok:

 1. Mértékletesség a táplálkozásban. Csak akkor enni, mikor megéheztünk.
 2. Mivel a jama kapcsán már egyszer gyakoroltuk a nem kritizálást, most a saját magunk iránti egészséges megbecsülést fejlesztjük. Minden este elalvás előtt gondoljuk át, hogy aznap mit tettünk helyesen. Vizsgáljuk meg melyek azok a tettek, szavak, gondolatok, amelyeket becsülhetünk, tisztelhetünk magunkban.

Így gyakorolhatjuk a józan éberséget, amely hozzásegít a tisztaság erényének mélyebb megértéséhez és új lendületet adhat a gyakorlásunknak.

Figyelem: mindig önmagunkra figyelünk! Embertársaink megváltoztatása nem a mi jogosultságunk!

Ebbe a spirituális személyiségfejlesztő kísérletbe bárki becsatlakozhat bármikor. Itt a honlapon is nyomon követheti az eseményeket, és saját maga is csatlakozhat a résztvevők igyekezetéhez. Bármilyen tapasztalatot, felismerést szívesen fogadunk hozzászólás formájában.

A szeminárium látogatói megkapják a beszélgetés írásos vázlatát, illetve a teljes hanganyagot. Aki lemaradt volna az első találkozóról, az meghallgat egy rövid összefoglalót.

2 hozzászólás

Rovat: Jóga bölcselet, Nijama

Hozzászólások

 1. “A Jóga-szútrákban a tisztító gyakorlatokat saucsának nevezik, amely az első az öt nijama közül. A saucsa nemcsak a fizikai, hanem a mentális tisztaságra is vonatkozik. Amikor az elme tisztaságra törekszik, azonnal észreveszi a testben jelen lévő tisztátalanságokat. A tiszta, világos elme a jóga szempontjából megtisztult elmének tekinthető. Az elme tisztaságán nem azt értem, hogy valaki világosan lát valamilyen témában, hanem hogy maga az elme teljesen tiszta, megtisztult.
  A tisztátalanságoktól, akadályoktól mentes elme igen tudatos, igen érzékeny a környezetére. Egy meditáló jógi megérzi a nyirokcsomóiban lévő méreganyagokat, vagy ahogy korábban említettem, a legkisebb salakanyag-darabkát is a vastagbélben. Olyan tényezőket tudatosít, amelyekkel egy átlagos ember nem foglalkozik.”

  Szvámi Véda Bhárati: A hatha jóga filozófiája. 79. o.

 2. Kenderesi Ilona

  “Egy tiszta elme nem képes egy tisztátalan testben lakozni, éppúgy, ahogy rendetlen környezetben sem tud élni. Egy tiszta elmének állandó napi szokásai vannak… A saucsa, az elme tisztításának gyakorlásával természetes igényünkké válik testünk megtisztítása is.”

  Szvámi Véda Bhárati: A hatha jóga filozófiája. 80. o.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.